Przejdź do zawartości
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.


Przetwarzanie danych osobowych

CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna – dalej zwany Podmiotem, szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony internetowej: www.crackcoffee.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepu.

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez stronę www.crackcoffee.pl są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska użytkownika jest niezbędne do skorzystania z usługi formularza kontaktowego. Niektóre usługi dostępne na naszej stronie mogą wymagać podania innych danych (np. numeru telefonu, adresu zamieszkania), niezbędnych do ich realizacji. Przekazane dane są chronione przed dostępem osób trzecich i wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu kontaktowania się z użytkownikami w ramach świadczonych usług.


Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
CRACK COFFEE
CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna
Kraków 30-662
Ul. Albańska 24

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Obsługi zamówień: Gromadzimy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, w celu przetworzenia i realizacji zamówień oraz dostarczenia zakupionych produktów.
 2. Obsługi klienta: Wykorzystujemy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, obsługi reklamacji, udzielania informacji o produktach i usługach oraz świadczenia pomocy technicznej.
 3. Newsletter: W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy dane osobowe, takie jak adres e-mail, w celu wysyłania informacji handlowych, promocji, nowości dotyczących naszych produktów i usług.
 4. Analizy i statystyki: Przetwarzamy dane osobowe w celu analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, prowadzenia statystyk, doskonalenia naszych produktów i usług oraz personalizacji doświadczenia użytkowników.

 

 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www.crackcoffee.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

 

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników stronom www.crackcoffee.pl osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

 

Przetwarzanie innych danych użytkowników stronie www.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 

Pliki Cookies

Strona www.crackcoffee.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej oraz pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych.

Korzystamy z plików cookies w celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika na stronie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości
 • utrzymania sesji użytkownika (po ew. zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła
 • zapamiętania podejmowanych interakcji;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, strona internetowa stosuje następujące rodzaje:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony internetowej w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

 • dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
 • dane osobowe osób, które korzystają z rejestracji online i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu realizacji zlecenia rejestracji;
 • dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu realizacji kontaktu;
 • niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W obowiązującej polityce określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje
 • przypadku, gdy Podmiot przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

 1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych.
 2. Poprawiania swoich danych osobowych w przypadku ich nieaktualności lub nieścisłości.
 3. Usunięcia swoich danych osobowych, chyba że istnieje obowiązek przechowywania tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 5. Wniosek o przeniesienie swoich danych osobowych do innego administratora danych.
 6. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

 

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: contact@crackcoffee.pl

 

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które są przetwarzane można dokonać poprzez stronę www.crackcoffee.pl.

 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na contact@crackcoffee.pl

 

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres contact@crackcoffee.pl .Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Osoby, których dane osobowe przetwarza, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawnej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt osobisty, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:
CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna
Kraków 30-662
Ul. Albańska 24

 

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Podmiot będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.